PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2023.10.31
Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Uchwała nr 694/2023 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawieogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 011.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zadania publicznego polegajacego na prowadzeniu trzech placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego 

2023.10.31
Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 3 miejscami interwencyjnymi

Uchwała nr 693/2023 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizcyjnego dla 14 dzieci  z 3 miejscami interwencyjnymi

2023.10.13
Komunikat

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwana dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego przez Fundację „EFFATA – BY LEPIEJ WIDZIEĆ I SŁYSZEĆ” pn. Powiatowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

2023.09.27
Nabór wniosków do programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 do składania wniosków. Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki), osobiście lub mailowo: sekretariat@pcprndm.pl w terminie do 31 października 2023r. Zgłoszenia dokonujemy na załączniku nr 7 do programu. Treść załącznika dostępna w materiałach w linku poniżej. Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami programu realizowanego przez powiat nowodworski są tylko pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne). Usługi pomocy asystenta w szczególności mogą polegać na: • Wsparciu w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce • Załatwianiu spraw urzędowych • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy). Wszystkich zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z programem https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
2023.08.08
Zmiana godzin pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuję, że w dniu 14.08.2023 r. tutejsze Centrum będzie czynne w godzinach 8.00-14.00. Za utrunienia przepraszamy.

2023.07.04
Komunikat

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Ruchowo pn. "Na mazurskim szlaku".

2023.06.09
Zmiana godzin pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuję, że w dniu 09.06.2023r. tutejsze Centrum czynne jest w godzinach 8.00-14.00. Za utrunienia przepraszamy.

2023.05.30
Dzień Rodzicielskwa Zastępczego

W Dniu Rodzicielstwa Zastępczego

składamy serdeczne podziękowania za zaangażowanie wkładane w codzienną opiekę i wychowanie dzieci.

To dzięki Wam dziecięcy świat stał się bardziej przyjazny i radosny.

Życzymy Państwu zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, a także wytrwałości i satysfakcji z pełnienia tak wyjątkowej roli, jaką jest bycie rodzicem zastępczym.

Z wyrazami szacunku i uznania,

Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

2023.05.22
Komunikat

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwanej dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - na realizację zadania publicznego przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej pn „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród osób z niepełnosprawnościami i osób ich otaczających".

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Kierownik Zespołu / Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Jonka

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 727-506-064

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Joanna Sitek e-mail: j.sitek@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 27

Psycholog / Pracownik Socjalny Monika Klukowska

e-mail:m.klukowska@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 27

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-26

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Anna Mroczkowska

e. mail: a.mroczkowska@pcprndm.pl tel.22 365-01-33

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Kierownik Zespołu Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Dyspozytor Karolina Pacuska

e-mail: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje