PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

POMOC DLA OSÓB USAMODZIELNIANYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje zadania dotyczące osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczych lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne poprzez:

  1. Pomoc pieniężną z tytułu kontynuowania nauki,
  2. Pomoc pieniężną na zagospodarowanie,
  3. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie,

Ponadto udziela się pomocy: 

  1.  w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  2.  w uzyskaniu zatrudnienia,
  3. oraz zapewnia się pomoc prawną, psychologiczną i pedagogiczną

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje