PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

III -VI 2018 roku rusza cykl spotkań grupowych w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, informuje iż od marca do czerwca 2018 roku zrealizowany zostanie cykl spotkań grupowych w ramach programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Cykl obejmuje 15 spotkań grupowych.

Spotkania odbywać się będą co tydzień, w każdy wtorek o godzinie 16.00, w siedzibie PCPR, (ul. Chemików 6, piętro I).

Pierwsze spotkanie grupowe odbędzie się 27 marca 2018 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. 

Celem głównym programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie stosowania przemocy w rodzinie.

Udział w programie jest bezpłatny.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 • powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 • uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 • zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane do:

 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienie wolności w zakładach karnych;
 • osób wobec, których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które są zgłaszane przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w szczególności osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie zapraszamy do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  ul. Paderewskiego 6, III piętro.

Kontakt:

Anna Wdowczyk – główny specjalista tel. 22 765 94 91,  Katarzyna Sobierska – specjalista pracy socjalnej tel. 22 765 94 96

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji opracowało materiał edukacyjny skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie pt. „Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie”. Tytuł ulotki oraz jej kształt nawiązuje do wydanej uprzednio „Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”, stanowiącej materiał edukacyjny i informacyjny dla osób doznających tego typu przemocy.

„Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie” została pomyślana jako informacja, umożliwiająca podjęcie takiej osobie kroków, w celu zmiany swojej postawy wobec osób najbliższych. Karta wskazuje jakie dolegliwości mogą wynikać ze stosowania przemocy dla sprawcy, podpowiada jak prawidłowo postępować w trakcie trwania procedury „Niebieskie Karty”, gdzie zgłosić się w razie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, a przede wszystkim zachęca do skorzystania z oferty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W Karcie zawarte są informacje dotyczące istoty programów korekcyjno-edukacyjnych, ich adresatów, celów, a także podmiotów je realizujących, wraz z podaniem kilkudziesięciu najlepszych podmiotów w kraju wraz z ich danymi teleadresowymi.

źródło: www. ms.gov.pl

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje