PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  Dostawa środków ochrony indywidualnej  dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

 • -

13 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana-inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów w następujących terminach:

Prawnik – Barbara Królak

19.06.2018 r. - 17:15-18:15

21.06.2018 r. - 17:15-18:15

Psycholog – Sylwia Caban-Mosur

12.06.2018 r. - 11:00-12:00

18.06.2018 r. - 15:00-16:00

Pedagog –  Dariusz Wasilko

13.06.2018 r. - 09:00-10:00

18.06.2018 r. - 09:00-10:00

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 365 01 29, 22 365 01 32

 • -

Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego dla uczestnika projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • -

Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • -

Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • -

12 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana- inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów w następujących terminach:

Prawnik – Barbara Królak

10.04.2018 r. - 17:15-18:15

17.04.2018 r. - 17:15-18:15

Psycholog – Sylwia Caban-Mosur

11.04.2018 r. - 11:00-12:00

17.04.2018 r. - 13:00-14:00

Pedagog –  Dariusz Wasilko

09.04.2018 r. - 10:00-11:00

16.04.2018 r. - 10:00-11:00

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 365 01 32

 • -

Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - realizacja programów rehabilitacyjnych (terapii) dla dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  realizacja programów rehabilitacyjnych (terapii) dla dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” 

 • -

Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - opieka nad osobami zależnymi w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  opieka nad osobami zależnymi   w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • -

Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie -usługi asystenckie dla niepełnosprawnych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  usługi asystenckie dla niepełnosprawnych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • -

3_ Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - warsztaty „Wypalenie zawodowe rodziców zastępczych – rozpoznawanie i przeciwdziałanie” w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - warsztaty „Wypalenie zawodowe rodziców zastępczych – rozpoznawanie i przeciwdziałanie”  w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

11 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana-inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów w następujących terminach:

Prawnik – Barbara Królak

13.03.2018 r. - 17:15-18:15

20.03.2018 r. - 17:15-18:15

Psycholog – Sylwia Caban-Mosur

07.03.2018 r. - 12:00-13:00

13.03.2018 r. - 19:00-20:00

Pedagog – Dariusz Wasilko

12.03.2018 r. - 11:00-12:00

26.03.2018 r. - 11:00-12:00

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 365 01 32

 • logotyp EFS

2_ Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - warsztaty „Wypalenie zawodowe rodziców zastępczych – rozpoznawanie i przeciwdziałanie” w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - warsztaty „Wypalenie zawodowe rodziców zastępczych – rozpoznawanie i przeciwdziałanie”  w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - w następującym przedmiocie - warsztaty „Wypalenie zawodowe rodziców zastępczych – rozpoznawanie i przeciwdziałanie” w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - warsztaty „Wypalenie zawodowe rodziców zastępczych – rozpoznawanie i przeciwdziałanie”  w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

10 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana-inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów w następujących terminach:

 

Prawnik – Barbara Królak

13.02.2018 r. - 17:15-18:15

20.02.2018 r. - 17:15-18:15

 

Psycholog – Sylwia Caban-Mosur

20.02.2018 r. - 12:00-13:00

27.02.2018 r. - 13:00-14:00

Pedagog – Dariusz Wasilko

13.02.2018 r. - 10:00-11:00

20.02.2018 r. - 10:00-11:00

 

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 365 01 32

 • logotyp EFS

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji 5-dniowego wyjazdu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia unieważnienie oferty – dotyczącej dotyczącego organizacji 5-dniowego wyjazdu  w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty - na poprowadzeniu warsztatów pracy dla osób oczekujących na podjęcie zatrudnienia, przeznaczonych dla 5 niepełnosprawnych uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty - na przeprowadzenie szkolenia z pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji dla rodziców zastępczych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”  realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • logotyp EFS

9 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana-inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów w następujących terminach:

Prawnik – Barbara Królak

16.01.2018 r. - 17:30-18:30

23.01.2018 r. - 17:30-18:30

Psycholog – Sylwia Caban-Mosur

09.01.2018 r. - 11:00-12:00

10.01.2018 r. - 09:00-10:00

Pedagog – Dariusz Wasilko

08.01.2018 r. - 09:00-10:00

09.01.2018 r. - 09:00-10:00

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 765-94-94

 • autor: I. Wawrzyńska Pracownik socjalny PCPR, data: 2018-01-02
 • logotyp EFS

3 Zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - organizacja 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia 3 zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - organizacja 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - warsztaty pracy dla osób oczekujących na podjęcie zatrudnienia w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - warsztaty pracy dla osób oczekujących na podjęcie zatrudnienia  w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” 

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - szkolenie z pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji dla rodziców zastępczych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - Szkolenie z pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania i emocji dla rodziców zastępczych  w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” 

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty  - na przeprowadzenie kompleksowej diagnozy dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • logotyp EFS

8 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana-inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów w następujących terminach:

 

 • logotyp EFS

2017.11.16 i 17 III Nowodworska Paraolimpiada w ramach XIV Powiatowych Dni Osób Niepelnosprawnych

W dniach 16-17 listopada odbyły się XIV Powiatowe Dni Osób Niepełnosprawnych zorganizowane w ramach projektu „Efektywna zmiana-inwestycja w przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Były to dwa dni pełne pozytywnych wrażeń.

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - kompleksowa diagnoza dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - kompleksowa diagnoza dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty - na zapewnienie opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” z dn. 18.10.2017 r. realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • logotyp EFS

7 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów  w następujących terminach:

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - zapewnienie opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  zapewnienia opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty - na przeprowadzenie treningu technik wychowawczych dla rodziców zastępczych, jako otoczenia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w projekcie pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty - na przeprowadzenie warsztatów poruszania się po rynku pracy w ramach projektu pn.  „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty - na organizację i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym w ramach projektu pn.  „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

2 Zapytanie ofertowe - trening technik wychowawczych dla rodziców zastępczych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe - trening technik wychowawczych dla rodziców zastępczych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Informacja o nieroztrzygnięciu postępowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia informację o nierozstrzygnięciu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego z dnia 25 sierpnia br. na przeprowadzenie treningu technik wychowawczych dla rodziców zastępczych w projekcie pn. "Efektywna zmiana - inwestycja w przyszłość".

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - kompleksowa diagnoza dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na kompleksową diagnozę dzieci o szczególnych potrzebach rozwojowych w ramach projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” 

 • logotyp EFS

5 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów  w następujących terminach:

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem państwowym w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - warsztaty poruszania się po rynku pracy dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe - warsztaty poruszania się po rynku pracy w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe - trening technik wychowawczych dla rodziców zastępczych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe - trening technik wychowawczych dla rodziców zastępczych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

2 Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji 5-dniowego wyjazdu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim unieważnia 2 postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji 5-dniowego wyjazdu z dnia 07.08.2017 r.  informacja do pobrania poniżej.

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty - warsztaty wizażu dla uczestników projektu pn.  „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe warsztaty wizażu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe - warsztaty wizażu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • logotyp EFS

2 Zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - organizacja 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia 2 zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - organizacja 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • logotyp EFS

Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji 5-dniowego wyjazdu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji 5-dniowego wyjazdu z dnia 18.07.2017 r. informacja do pobrania poniżej.

 • logotyp EFS

4 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów  w następujących terminach:

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - organizacja 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - organizacja 5-dniowego wyjazdu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty na przeprowadzenie treningu zarządzania budżetem i przeciwdziałania zadłużeniu dla uczestników projektu pn.  „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór oferty na wykonanie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej  w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX

 • logotyp EFS

3 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów  w następujących terminach:

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - trening zarządzania budżetem i przeciwdziałania zadłużeniu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie - Trening zarządzania budżetem i przeciwdziałania zadłużeniu dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe na usługi asystenckie dla niepełnosprawnych Uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na wykonanie usługi asystenckie dla niepełnosprawnych Uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi  na wykonanie usługi  zapewnienia opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX

 • logotyp EFS

2 Zapytanie ofertowe zapewnienie opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  zapewnienia opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • logotyp EFS

2 Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów  w następujących terminach:

Psycholog – P. Sylwia Caban-Mosur - 20.06.17 r.–1230–1330, 28.06.17 r. –1330–1430

Prawnik – P. Barbara Królak - 20.06.17 – 1600 – 1700, 27.06.17 – 1600 – 1700

Pedagog – P. Darek Wasilko - 22.06.17 – 1630 – 1830

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 765-94-94

 • logotyp EFS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi  trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe zapewnienie opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  zapewnienia opieki nad osobami zależnymi - dziećmi uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na wykonanie usługi  trening kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • logotyp EFS

Zaproszenie dla Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zaprasza Uczestników projektu pn. „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” do korzystania z usług specjalistów  w następujących terminach:

Psycholog – P. Sylwia Caban-Mosur 30.05.17 r. – 1230 – 1330, 31.05.17 r. – 1330 – 1430

Prawnik – P. Barbara Królak             25.05.17 – 1610 – 1710, 30.05.17 – 1610 – 1710

Pedagog – P. Darek Wasilko             25.05.17 – 1600 – 1800

Zapisy telefoniczne pod numerem 22 765-94-94

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 .

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe o usługę doradcy zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na usługi doradcy zawodowego,   w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe trening kompetencji wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe na wykonanie usługi trening kompetencji wychowawczych dla rodziców zastępczych w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,

 • logotyp EFS

Unieważnienie zapytania ofertowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 03.03.2017 r. na usługę doradcy zawodowego w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Pismo poniżej.

 • logotyp EFS

Zapytanie ofertowe na usługi pedagoga, doradcy zawodowego, psychologa

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  poniżej przedstawia zapytania ofertowe na usługi pedagoga, doradcy zawodowego, psychologa  w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”,

 • logotyp EFS

Ogłoszenie o rekrutacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

 • logotyp EFS

Informacja o projekcie współfinansowanym ze środków EFS

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
realizuje projekt systemowy

pt.: „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość”

w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Rekrutacja do IV edycji programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż prowadzi rekrutację do IV edycji programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Fundusze europejskie: rusza perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020.

Nowa filozofia wykorzystania funduszy europejskich oznacza także pogłębioną decentralizację. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że samorząd jest najlepszym partnerem w realizacji projektów dla i blisko ludzi.

W Nowej Perspektywie Finansowej zaplanowanych zostało sześć programów krajowych:

 • Infrastruktura i Środowisko
 • Inteligentny Rozwój
 • Wiedza Edukacja Rozwój
 • Polska Wschodnia
 • Polska Cyfrowa
 • Pomoc Techniczna

oraz 16 programów regionalnych.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje