PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Dostępność cyfrowa

Treść

ZARZĄDZENIE PCPR.ZAP.021.14.2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 58 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Trzcińska, i.trzcinska@pcprndm.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 365 01 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. SmartLoop
  Przenośny system pętli indukcyjnej do zastosowań indywidualnych szwedzkiej firmy Bo–Edin światowego lidera w branży systemów wspomagających słyszenie.
  SmartLoop wspomaga większość spotkań face to face, zapewniając wszechstronną pomoc w zakresie pętli indukcyjnych dla użytkowników aparatów słuchowych. Przenośna pętla indukcyjna jest zasilana przez akumulator litowo-polimerowy i jest gotowa do natychmiastowego użycia, zestaw zawiera również zasilacz AC do ładowania baterii. Żadna instalacja nie jest wymagana.
  Ten bardzo wszechstronny produkt z pętlą słuchową może być używany na wiele sposobów. Smukła konstrukcja o niskim profilu umożliwia umieszczenie na płaskiej powierzchni pomiędzy dwiema lub kilkoma osobami, bez ingerencji w otoczenie. Używa wbudowanego mikrofonu lub istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego zestawu słuchawkowego, lub wielokierunkowego mikrofonu konferencyjnego podłączonego do wejścia mikrofonowego 3,5 mm.
  Dzięki sterownikowi pętli indukcyjnej i przewodowi pętlowemu zintegrowanemu w jedno urządzenie, SmartLoop jest idealny do szybkiego i prostego instalowania w biurach, miejscach takich jak punkty biletowe, serwisowe i detaliczne lub recepcje. Wystarczy włączyć urządzenie i podłączyć mikrofon;
 2. tabliczki informacyjne;
 3. tabliczki brajlowskie nadklamkowe;
 4. tabliczka informacyjna toaleta;
 5. wyklejenie pierwszego i ostatniego stopnia w biegu schodów taśmą antypoślizgową kolor żółty o szerokości 50 mm;
 6. wyklejenie drzwi taśmą kontrastową;
 7. fakturowe oznaczenia nawierzchni;
 8. T-Walk to dotykowe płytki chodnikowe z reliefowymi oznakowaniami dla osób niewidomych i niedowidzących.

Budynek posiada windę wewnątrz, której są przyciski z napisami w języku Braille'a.

Podjazd od wejścia przy windzie a także miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Urząd posiada schodołaz, który wykorzystywany jest również podczas przewozu osób z niepełnosprawnościami samochodem. Szerokość wejścia do budynku, korytarzy, klatki schodowej zgodnie z wytycznymi ustawowymi.

Urząd posiada również samochód specjalistyczny do przewozu osób z niepełnosprawnościami, pozyskany w ramach programu ogłoszonego przez PFRON ,,DOOR TO DOOR", poruszający się na terenie powiatu nowodworskiego. W pojeździe znajduje się również wózek inwalidzki, w razie gdyby osoba z niepełnosprawnościami takiego nie posiadała.

Na chwilę obecną urząd nie posiada tłumacza języka migowego.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U. 2023 poz. 1440) dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji dostęppności w dniu 4 stycznia 2024 r.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje