PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Informacje o Ośrodku Interwencji Kryzysowej (OIK)

Dział Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym.

Można zgłaszać się do nas osobiście lub telefonicznie umówić się ze specjalistą: pracownikiem socjalnym, prawnikiem, psychologiem.

Ośrodek zapewnia tymczasowe całodobowe schronienie osobom lub rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysowej (klęska żywiołowa lub ekologiczna, zdarzenia losowe, kryzysy normatywne, przemoc domowa).

Wszelka pomoc udzielana w ośrodku interwencji kryzysowej jest nieodpłatna.

Kontakt telefoniczny:

  • Anna Wdowczyk - główny specjalista / psycholog, tel. +48 (22) 365 01 26
  • Barbara Królak-Wysomirska - prawnik, zapisy tel. +48 (22) 365 01 26

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje