PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

  • 170821

Projekt "Bezpiecznie do Celu" realizowany jest od 01.01.2021 r. do 30.11.2022 r. Okres Trwałości projektu to 12 miesięcy tj. do dnia 30.11.2023r.

Drugi pojazd w ramach "Door to door"

W związku z świadczoną od 22 lutego 2021 r. usługą transportu w ramach projektu usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności pn." Bezpiecznie do celu” , dostępną dla mieszkańców naszego powiatu, Pan Marek Rączka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, podpisał umowę z doświadczoną  firmą transportową Q- MED Sp. z.o.o dotyczącą poszerzenia wspomnianej usługi. Dzięki czemu możliwości realizatora projektu zwiększyły się o transport niespecjalistycznym pojazdem dostosowanym do przewozu 9 osób jednocześnie. Samochód ten jest nowy i zapewnia pełen komfort jazdy. Aktualnie, dysponując dwoma samochodami jesteśmy w stanie pomóc w większym stopniu mieszkańcom naszego powiatu  w łatwiejszym, szybszym i wygodniejszym dotarciu do celu jaki sobie obiorą na terenie powiatu nowodworskiego tj. placówek służby zdrowia, rehabilitacji, załatwienia spraw urzędowych, itp. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej usługi osoby z niepełnosprawnościami (w tym posiadaczy orzeczeń zaliczających do grona osób z niepełnosprawnościami) i osoby starsze. Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców naszego powiatu, zapraszamy osoby zainteresowane tą formą wsparcia do kontaktu pod numerami telefonów: komórkowy 728-096-651 oraz stacjonarny PCPR 22 365-01-35.

  • Dwa pojazdy
  • autor: I. Trzcińska PCPR, data: 2021-06-09

Projekt Bezpiecznie do celu rozpoczęty

Zaczynamy realizację.

Projekt "Bezpiecznie do celu" rusza od 22.02.2021 r. na początek zaczynamy od transportu specjalistycznego w terminie późniejszym będzie możliwość skorzystania z transportu indywidualnego.

Wszelkie informacje dotyczące zmian będziemy  zamieszczać na naszej stronie internetowej. Wkrótce podamy również numer kontaktowy na chwilę obecną proszę dzwonić pod numery telefonów: komórkowy 728-096-651, stacjonarny PCPR 22 365-01-35.

Informacja dotycząca projektu "Bezpiecznie do celu"

Miło nam Państwa poinformować, iż rozpoczynamy realizację programu  „Bezpiecznie do celu” obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door oraz jego realizację w ramach ogłoszonego konkursu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Realizacja programu będzie możliwa dzięki staraniom Powiatu Nowodworskiego, który zgłosił swój udział w ogłoszonym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych konkursie grantowym.

W związku ze złożonym wnioskiem projektu, samorząd pozyskał środki finansowe - wartość projektu 905 300,00 zł w tym wkład Funduszy Europejskich 762 986,84 zł co stanowi 84,28%. Fundusze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup samochodu dostosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mogący pomieścić do 9 osób. Będzie on wyposażony w schodołaz i wózek inwalidzki, dzięki czemu transport osób zamieszkujących wyższe kondygnacje budynków wielorodzinnych nie będzie stanowić problemu. W ramach realizacji programu, beneficjenci wsparcia będą mieli zapewniony przewóz z miejsca zamieszkania do punktu docelowego, które wskażą np. placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, urzędów bądź innych miejsc użyteczności publicznej. Oprócz transportu specjalistycznego, realizator programu zapewni również możliwość skorzystania z transportu indywidualnego. Przy czym należy zaznaczyć, że ze wspomnianego wsparcia, świadczonego przez Powiat Nowodworski, będzie można korzystać jedynie na terenie naszego powiatu i będzie ono dostępne wyłącznie dla mieszkańców gmin: Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Zakroczym, Pomiechówek, Czosnów i Leoncin. Z usług transportowych będą mogły korzystać nie tylko osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności i innych równoważnych orzeczeń (np. wydanych przez ZUS).  Dokładne zasady i instrukcje co do korzystania z przedstawionego wsparcia, będą zamieszczone w aktualnie opracowywanym regulaminie.

Celem projektu jest wprowadzenie nowej jakości usług transportowych, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek służby zdrowia, gabinetów rehabilitacyjnych, także do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim (www.nowodworski.pl) oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim (www.pcpr.nowodworski.pl).

Serdecznie zapraszamy do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami  abyśmy wspólnie mogli bardziej skutecznie odpowiadać na potrzeby osób niepełnosprawnych

 Jesteśmy do Państwa dyspozycji. ZAPRASZAMY

  • 17338
  • 17341
  • autor: M. Rączka Dyrektor PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, data: 2021-02-09

Dokumenty dot. realizacji przez Powiat Nowodworski programu Door to Door pn. "Bezpiecznie do celu"

Plakat i ulotka projektu Door to Door

  • starsza osoba siedząca na wózku inwalidzkim z osobami towarzyszącymi
  • Plakat promujący projekt Bezpiecznie do Celu

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje