PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Plakat Rodzina Zastępcza Poszukiwana

  • Plakat rodzina zastępcza

Informacja

Powiatowe Centrum w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż Piotr i Krzysztof – wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, prowadzonych na zlecenie Powiatu Nowodworskiego, otrzymali wyróżnienia w XI konkursie plastycznym na kartkę świąteczną Wojewody Mazowieckiego.

Serdecznie gratulujemy!!!!

https://www.mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/37490,XI-Konkurs-dla-dzieci-na-kartke-swiateczna-Wojewody-zostal-rozstrzygniety.html?fbclid=IwAR1g88OPHvl0_IXTLzZsa17yN0LdUoTkcbPFj4pw2HR0pwHdBv5MI2r3t_g#.XDZpmQs8tn0.facebook

 

  • autor: Zespól ds. Pieczy Zastępczej, data: 2019-01-11

Zostań zawodową bądź niezawodową rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poszukuje osób z terenu powiatu nowodworskiego zainteresowanych sprawowaniem funkcji zawodowej bądź niezawodowej rodziny zastępczej dla dzieci, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki i wychowania.

Rodzinę zastępczą zawodową bądź niezawodową mogą tworzyć małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej bądź niezawodowej może być powierzone osobom, które:

  1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

            Piecza zastępcza nad dzieckiem jest sprawowana w przypadku, gdy rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki i wychowania. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej powinno nastąpić po wyczerpaniu wszystkich innych form pomocy rodzicom, chyba, że dobro dziecka przemawia za niezwłocznym zapewnieniem mu opieki. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

Kodeks Bezpiecznej Opieki w rodzicielstwie zastępczym

Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi. Rodzice zastępczy i profesjonaliści potrzebują wiedzy i narzędzi, aby skutecznie je wspierać. Odpowiedzią na te potrzeby jest Kodeks Bezpiecznej Opieki. Stworzyły go wspólnie Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Przyjaciółka i Stowarzyszenie Jedno Serce.

Źródło: www.koalicja.org

http://brpd.gov.pl/sites/default/files/internet_kodeks_bezpiecznej_opieki_w_rodzicielstwie_zasepczym.pdf

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje