PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Nabór wniosków - program „Aktywny samorząd” w 2024 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r.

W związku z realizacją finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, zawiadamia o rozpoczęciu naborów wniosków o dofinansowanie:

Moduły, obszary i zadania pilotażowego programu „Aktywny samorząd”realizowane w 2019 roku

  • autor: A. Muzal Starszy Inspektor PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim, data: 2019-03-15

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej

Moduł I Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje