PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, świadczone jest wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu nowodworskiego, polegające między innymi na obsłudze dofinansowań ze środków PFRON i wynikające z:

1. realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej,  wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),

2. realizacji programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przede wszystkim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Dla mieszkańców (w rozumieniu art. 25 kc.) powiatu nowodworskiego miejscem składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej oraz pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” jest siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje