PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Informacje dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji działań statutowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim służy pomocą dla niepełnosprawnych mieszkańców (w rozumieniu art. 25 kc.) powiatu nowodworskiego, tj. osób posiadających stosowne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, wydane przez np. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Zakład Ubezpieczeń Społecznych; więcej informacji na temat statusu osoby niepełnosprawnej można znaleźć pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,2,status-osoby-niepelnosprawnej. Centrum świadczy swoje wsparcie poprzez:

1. realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej,  wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),

2. realizację programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, takich jak: pilotażowy program „Aktywny Samorząd” i Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami,

3. pomoc specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog i konsultant prawny.

Aby dowiedzieć się innych informacji, kliknij przycisk "więcej" po prawej stronie ekranu.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje