Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

2020.05.25
KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim                                

  w związku z zapowiedzią Rządu o etapowym znoszeniu ograniczeń informuje o zmianach obsługi klientów PCPR od 1 czerwca 2020 r.:

PCPR będzie czynny dla klientów  w godzinach  pn. 9.00 -17.00  wt. – pt. 8.00 – 16.00.

ZALECA SIĘ JEDNAK  W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO ZAŁATWIANIA SPRAW ZDALNIE POPRZEZ:

pocztę email, telefony, platformę EPUAP, SOW, INNE KANAŁY KOMUNIKACJI 

Numery telefonów do poszczególnych pracowników są dostępne na stronie www.pcpr.nowodworski.pl  w zakładce KONTAKTY

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcpr.nowodworski.pl w zakładce FORMULARZE I DRUKI.

Wszystkie zespoły pracują z zachowaniem reżimu higienicznego przyjętego w PCPR, o który również prosimy klientów odwiedzających PCPR.

PAMIĘTAJMY o zasadach bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do codziennych obowiązków, przyzwyczajeń,  nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

• o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej,

• obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych,

• ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników PCPR proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń APELUJĄC o rozwagę i jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Marek Rączka -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

2020.05.14
Nowa publikacja .„Osobisty plan awaryjny”.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ opracowało nową publikację .„Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

2020.04.22
Program PFRON - MODUŁ III

Informuje, iż decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) od dnia 10 kwietnia br. uruchomiony został nabór wniosku w ramach realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim podjęło prace zmierzające ku przystąpieniu do realizacji programu, w związku z czym prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej, gdzie niezwłocznie poinformujemy o faktycznym realizowaniu wniosków złożonych w tym zakresie.

2020.04.09
Życzenia Świąteczne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych

oraz

wszelkiej pomyślności i radości

w życiu prywatnym i zawodowym

życzą Dyrektor i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Nowym Dworze Mazowieckim

2020.03.26
Dyżur specjalistów

W związku obecną sytuacją epidemiczną, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadziło telefoniczne dyżury specjalistów dla mieszkańców Powiatu Nowodworskiego. W ramach dyżurów świadczona będzie pomoc psychologiczna, prawna, pedagogiczna. Specjaliści będą dostępni od poniedziałku do piątku, w godzinach 10:00 - 12:00, pod numerem tel: 22 365-01-20.

Zachęcamy do kontaktu i uważajcie na siebie.

Wsparcie psychologiczne dla chorych i ich rodzin, a także dla osób przeżywających kryzys psychiczny oferuje także Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

https://www.nowodworski.pl/659,edukacja?tresc=11144

Porady prawne w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w dniach 16.03.2020 r. do 31.03.2020 r. będą odbywały się za pomocą środków porozumiewania się na odległość tj. telefon oraz e-mail, w pełnych godzinach pracy punktu.

https://www.nowodworski.pl/redir,index?tresc=11100

2020.03.18
Informacja dla studentów!!! Przeczytaj, jeśli masz trudności z uzyskaniem zaświadczenia z uczelni.

Uwaga! trwa nabór wniosków o dofinansowanie kosztów uzyskania wykształcenia wyższego w ramach Modułu II programu „Aktywny samorząd”.

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

2020.03.12
Komunikat

Szanowni Państwo!

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, a także innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Wizyty w obiektach użyteczności publicznej poprzedzone są często koniecznością poruszania się środkami komunikacji zbiorowej oraz przebywaniem wśród większej ilości nieznanych nam osób. Dlatego też w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Państwa najbliższych, zwracam się z prośbą o ograniczenie w dniu 13 marca br. osobistych wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jednocześnie informuję, że w dniach 16-25 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim nie będą przyjmowały klientów. . W tych dniach można załatwić sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, zgłoszeń e-mail, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Wyjątkowo, w sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikiem wydziału, istnieje możliwość osobistego stawiennictwa. 

 

2020.03.04
Stażysta Plus

STAŻ W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ

PROSTĄ DROGĄ DO ZATRUDNIENIA NA OTWARTYM RYNKU PRACY
– SKORZYSTAJ JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY !!!

           

            Fundacja Znajdź Pomoc w grudniu 2019 r. rozpoczęła rekrutację do projektu "Staże zawodowe" w ramach konkursu „Stażysta Plus” (Program Stabilne Zatrudnienie), współfinansowanego ze środków PFRON. Projekt będzie realizowany przez okres 12 mcy.

Zapraszamy do uczestnictwa osoby:

  • Z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • Zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, wielkopolskiego oraz kujawsko pomorskiego;
  • W wieku 18-64 lata;
  • Nieaktywne zawodowo;
  • Niepobierające świadczeń emerytalnych.
2020.02.27
Nabór wniosków - program „Aktywny samorząd” w 2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r.

W związku z realizacją finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, zawiadamia o rozpoczęciu naborów wniosków o dofinansowanie:

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl
NIP: 531 16 30 473, REGON: 014975653

Godziny urzędowania:

poniedziałek w godz. 900  - 1700, wtorek -piątek w godz. 800 - 1600

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Księgowy Katarzyna Dąbrowska

e-mail: k.dabrowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ  ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Inspektor Joanna Sitek

e-mail: j.sitek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-32

Kierownik zespołów do spraw pieczy zastępczej i poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Anna Wdowczyk

e-mail: a.wdowczyk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Specjalista Pracy Socjalnej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail: j.pawluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-31

Specjalista Pracy Socjalnej Ilona Waladzińska

e-mail: i.waladzinska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-31

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Emilia Dalkiewicz-Kojło

e-mail:  e.dalkiewicz@pcprndm.pl tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Lebensztejn

e-mail: j.lebensztejn@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-30

Młodszy Koordynator Pieczy Zastępczej Klara Mosakowska

e-mail: k.mosakowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Krosnowska

e-mail: m.krosnowska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Agnieszka Daniszewska

e-mail: a.daniszewska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Starszy Inspektor Adam Muzal

e-mail: a.muzal@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.