PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2024.03.27
-

Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. 
Pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego

               składają

Dyrektor oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim.

2024.03.27
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w dniu 29.03.2024r tutejsze Centrum będzie czynne w godzinach 8.00-12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

2024.03.15
Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych, które  odbyło się 22 lutego 2024 roku, było istotnym wydarzeniem skupiającym się na kwestiach związanych z poprawą życia osób niepełnosprawnych w powiecie. Głównym punktem porządku obrad było omówienie oraz podjęcie decyzji w sprawie podziału środków PFRON na rok 2024.

Rada skupia przedstawicieli różnych środowisk oraz samorządowców, którzy wspólnie dążyli do skutecznych rozwiązań poprawiających sytuację osób niepełnosprawnych na terenie powiatu.

Podczas posiedzenia, po przedstawieniu aktualnej sytuacji osób niepełnosprawnych w powiecie oraz analizie potrzeb, członkowie Rady podjęli dyskusję na temat optymalnego podziału środków PFRON. Wnikliwie omówiono projekty i inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępności do pracy, rehabilitacji oraz różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.

Ostatecznie w drodze głosowania Rada przyjęła uchwałę dotyczącą podziału środków PFRON na rok 2024. Decyzje były podejmowane w taki sposób, aby uwzględniać różnorodne potrzeby społeczności osób niepełnosprawnych, starając się zapewnić im najlepsze warunki życia i pełniejsze uczestnictwo w społeczeństwie.

Uchwała Rady miała na celu skierowania środków na konkretne projekty, wsparcie instytucji oraz inicjatyw mających wpływ na poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że proces podejmowania decyzji był rezultatem współpracy różnych środowisk i organów, co podkreśliło skuteczność podejmowanych działań.

2023.12.22
Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr PCPR.ZAP.021.26.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. tutejsze Centrum w dniu 2 stycznia 2024 r. będzie nieczynne z powodu wystąpienia w tym okresie święta przypadającego w sobotę w dniu 6 stycznia 2024 r.

Za utrudnienia przepraszamy.

2023.12.21
Zmiana godzin pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, że w dniu 22.12.2023 r. tutejsze Centrum czynne będzie w godzinach 8:00-14:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

2023.12.21
Życzenia świąteczne

Niech zbliżające się Święta Bożego narodzenia będą pełne radości i skłaniają Państwa do refleksji i zadumy nad planami na Nowy Rok.

życzą Dyrektor oraaz pracownicy  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

2023.10.31
Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Uchwała nr 694/2023 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawieogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 011.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zadania publicznego polegajacego na prowadzeniu trzech placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego 

2023.10.31
Konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 3 miejscami interwencyjnymi

Uchwała nr 693/2023 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 października 2023 r. w sprawie ogłoszeniaotwartego konkursu ofert na realizację w okresie 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizcyjnego dla 14 dzieci  z 3 miejscami interwencyjnymi

2023.10.13
Komunikat

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zwana dalej „ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – na realizację zadania publicznego przez Fundację „EFFATA – BY LEPIEJ WIDZIEĆ I SŁYSZEĆ” pn. Powiatowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje