Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Przejście do sekcji:

Odnośniki

 • Ułatwienia dostępu
 • Intranet
 • Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka:
 • BIP
 • EPUAP
 • Menu

Menu

Wszystkie aktualności

2020.08.03
Zapytanie ofertowe - Dostawa środków ochrony indywidualnej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej         w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  Dostawa środków ochrony indywidualnej  dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

2020.07.30
-

Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż Powiat Nowodworski otrzymał  dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Instalacja platformy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku” w wysokości 32.373,90 zł . Otrzymana dotacja posłuży likwidacji kolejnych barier w instytucjach  publicznych na terenie powiatu nowodworskiego.

O realizacji projektu będziemy Pastwa na bieżąco informować.

 

2020.07.30
Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert  na dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projekty pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

2020.07.28
Informacja

Powiat Nowodworski otrzymał dofinansowanie na kwotę 276 285,00 zł. na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” którego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Projekt koordynowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego) jak również, zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2020.07.28
Nabór Partnerów do Projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej zamieszcza ogłoszenie o naborze Partnerów do Projektu  pn. „Aktywizacja społeczno - zawodowa niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Nowodworskiego poprzez oferowanie usług indywidualnego transportu door-to-door".

2020.05.29
-

SZANOWNI RODZICE ZASTĘPCZY

30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. W tym szczególnym dniu składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym najserdeczniejsze podziękowania za trud wychowania drugiego człowieka. Wyrażamy również szczery podziw dla Państwa empatii, odwagi i odpowiedzialności.  

Przyjęli Państwo pod swój dach dzieci dając, im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, a przede wszystkim miłość. Troszcząc się o swoich wychowanków przeżywają Państwo razem z nimi chwile radości i smutku, a każdy gest ciepłych, rodzicielskich uczuć pomaga tym młodym ludziom wejść w dorosłe życie i stać się mądrym, dobrym i życzliwym człowiekiem.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.

 

Z wyrazami Szacunku Dyrektor  oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

2020.05.25
KOMUNIKAT DYREKTORA PCPR

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim                                

  w związku z zapowiedzią Rządu o etapowym znoszeniu ograniczeń informuje o zmianach obsługi klientów PCPR od 1 czerwca 2020 r.:

PCPR będzie czynny dla klientów  w godzinach  pn. 9.00 -17.00  wt. – pt. 8.00 – 16.00.

ZALECA SIĘ JEDNAK  W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DO ZAŁATWIANIA SPRAW ZDALNIE POPRZEZ:

pocztę email, telefony, platformę EPUAP, SOW, INNE KANAŁY KOMUNIKACJI 

Numery telefonów do poszczególnych pracowników są dostępne na stronie www.pcpr.nowodworski.pl  w zakładce KONTAKTY

Niezbędne formularze do poszczególnych wniosków można pobrać na stronie PCPR www.pcpr.nowodworski.pl w zakładce FORMULARZE I DRUKI.

Wszystkie zespoły pracują z zachowaniem reżimu higienicznego przyjętego w PCPR, o który również prosimy klientów odwiedzających PCPR.

PAMIĘTAJMY o zasadach bezpieczeństwa

Stopniowy powrót do codziennych obowiązków, przyzwyczajeń,  nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa:

• o zachowaniu 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej,

• obowiązkowym zasłanianiu nosa i ust w miejscach publicznych,

• ścisłym przestrzeganiu zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu),

Mając na uwadze powstrzymanie rozprzestrzeniania się patogenu i ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem dla zdrowia i bezpieczeństwa klientów i pracowników PCPR proszę o zrozumienie trudnej sytuacji i wprowadzonych ograniczeń APELUJĄC o rozwagę i jednocześnie o zastosowanie się do powyższych zaleceń.

Marek Rączka -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

2020.05.14
Nowa publikacja .„Osobisty plan awaryjny”.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ opracowało nową publikację .„Osobisty plan awaryjny”. Ten krótki poradnik zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe. Bazując na wieloletnich doświadczeniach organizacji pozarządowych w pracy z osobami pokrzywdzonymi, publikacja wskazuje, jak osoby, które obawiają się przemocy mogą zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

2020.04.22
Program PFRON - MODUŁ III

Informuje, iż decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) od dnia 10 kwietnia br. uruchomiony został nabór wniosku w ramach realizacji programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim podjęło prace zmierzające ku przystąpieniu do realizacji programu, w związku z czym prosimy o bieżące śledzenie informacji zamieszczanych na naszej stronie internetowej, gdzie niezwłocznie poinformujemy o faktycznym realizowaniu wniosków złożonych w tym zakresie.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl
NIP: 531 16 30 473, REGON: 014975653

Godziny urzędowania:

poniedziałek w godz. 900  - 1700, wtorek -piątek w godz. 800 - 1600

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Księgowy Katarzyna Dąbrowska

e-mail: k.dabrowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ  ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Inspektor Joanna Sitek

e-mail: j.sitek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-32

Kierownik zespołów do spraw pieczy zastępczej i poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Anna Wdowczyk

e-mail: a.wdowczyk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Specjalista Pracy Socjalnej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail: j.pawluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-31

Specjalista Pracy Socjalnej Ilona Waladzińska

e-mail: i.waladzinska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-31

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Emilia Dalkiewicz-Kojło

e-mail:  e.dalkiewicz@pcprndm.pl tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Lebensztejn

e-mail: j.lebensztejn@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-30

Młodszy Koordynator Pieczy Zastępczej Klara Mosakowska

e-mail: k.mosakowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Krosnowska

e-mail: m.krosnowska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Agnieszka Daniszewska

e-mail: a.daniszewska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Starszy Inspektor Adam Muzal

e-mail: a.muzal@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.