Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Przejście do sekcji:

Odnośniki

 • Ułatwienia dostępu
 • Intranet
 • Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka:
 • BIP
 • EPUAP
 • Unia Europejska
 • Menu

Menu

Wszystkie aktualności

2021.04.23
-

"Zapewnienie transportu osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez usług indywidualnego transportu door-to-door na obszarze powiatu nowodworskiego"

2021.04.02
Wesołego Alleluja!

Życzymy zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych

przepełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia,

oraz pomimo wszystko i nade wszystko,

 pogody w sercu i radości

płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego

 składają

Dyrektor oraz Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

2021.03.30
Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w dniu  02 kwietnia 2021 r.  tutejsze Centrum będzie czynne do godziny 13.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

2021.03.15
POSZUKIWANI KANDYDACI NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH !!!

Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza zawodowa lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy odpowiednie warunki lokalowe, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia oraz wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

Osoby zainteresowane (samotne lub małżeństwa) , po przejściu wstępnych kwalifikacji psychologiczno – pedagogicznych,  będą mogły rozpocząć szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze organizowane przez Centrum.

Podstawowe warunki jakie muszą spełniać kandydaci:

 • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o stanie zdrowia wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

 

Szczegółowych informacji udzielimy w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki lub pod numerem telefonu: 22 365 01 29 oraz 22 365 01 26

2021.03.01
„Aktywny samorząd” 2021 r. nabór wniosków

W związku z realizacją finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, zawiadamia o rozpoczęciu naborów wniosków o dofinansowanie:

- w ramach modułu I (dofinansowanie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kursu i egzaminów na prawo jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego (w tym komputerów i urządzeń brajlowskich) oraz szkoleń w zakresie ich obsługi, zakupu nowoczesnych protez kończyn oraz kosztów utrzymania ich w sprawności technicznej, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (również skutera) lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, kosztów utrzymania w sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera o napędzie elektrycznym,  kosztów opieki nad dzieckiem m.in. w przedszkolu i żłobku), które można składać w terminie:

01 marca 2021 r. - 31 sierpnia 2021 r.

2021.02.12
Komunikat

Projekt rusza od 22.02.2020r. na początek zaczynamy od transportu specjalistycznego w terminie późniejszym będzie możliwość skorzystania z transportu indywidualnego

Wszelkie informacje dotyczące zmian będziemy  zamieszczać na naszej stronie internetowej. Wkrótce podamy również numer kontaktowy na chwilę obecną proszę dzwonić pod nr. Tel. 223650135

2021.02.11
Zima pełna Pasji

Tej zimy Fundacja EY postawiła na rozwój pasji dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej, organizując konkurs, w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie przygotować plakat lub kartkę o tematyce zimowej.  W konkursie wzięło udział 55 uczestników. Nagrody za najbardziej oryginalne i kreatywne prace otrzymało 5  wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej typu Rodzinnego „Nowy Start” w Ruszkowie : Daria, Lena, Weronika, Maciej oraz Nikola.

Gratulujemy!!!!

 

2021.01.08
Komunikat

„Sięgamy po środki europejskie, by zmieniać standardy, zwiększać dostępność, ale przede wszystkim poprawiać aktywność osób niepełnosprawnych”

Miło nam Państwa poinformować, iż w dniu 21.12.2020r. powiat nowodworski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  podpisał umowę na realizację  projektu pod nazwą „BEZPIECZNIE DO CELU” w ramach  „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” realizowanego  w zakresie Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

2020.12.29
Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w dniu  31 grudnia 2020 r.  tutejsze Centrum będzie czynne do godziny 12.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl
NIP: 531 16 30 473, REGON: 014975653

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Deklaracja Dostępności

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Księgowy Katarzyna Dąbrowska

e-mail: k.dabrowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ  ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Inspektor Joanna Sitek

e-mail: j.sitek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-28

Kierownik zespołów do spraw pieczy zastępczej i poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail: j.pawluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-32

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Lebensztejn

e-mail: j.lebensztejn@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Katarzyna Liskowiak

e-mail: k.liskowiak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Pracownik Socjalny Kamila Błońska

e.mail: k.blonska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Aspirant Pracy Socjalnej Natalia Zybura

e.mail: n.zybura@pcprndm.pl tel. 22 365-01-31

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Krosnowska

e-mail: m.krosnowska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Agnieszka Daniszewska

e-mail: a.daniszewska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Starszy Inspektor Adam Muzal

e-mail: a.muzal@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Aspirant pracy socjalnej Izabela Trzcińska

e-mail: i.trzcinska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Izabela Trzcińska

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-35

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.