PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2020.11.20
Życzenia

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom pomocy społecznej w powiecie nowodworskim  wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi. 
Składamy na Państwa ręce serdeczne podziękowania i życzenia dla wszystkich, którzy pracują na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy.

 

2020.09.04
Zmiana organizacji czasu pracy PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim na czas trwania pandemii zmienia godziny pracy w poniedziałek od 8.00-16.00.            

Za utrudnienia przepraszamy.

2020.09.04
Wydłużony termin na składanie wniosków w ramach Modułu III
Wydłużony termin na składanie wniosków w ramach 
Modułu III

W odpowiedzi na postulaty samorządów Zarząd PFRON,
podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki
brzegowe obowiązujące w Module III oraz Module IV
programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym
poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji
kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.
2020.08.19
przyjazny pokój przesłuchań

Dzieci coraz częściej uczestniczą w procedurach sądowych w charakterze małoletnich świadków. Przyjazne miejsce przesłuchań jest często warunkiem koniecznym aby uzyskać informacje na temat sytuacji w rodzinie a tym samym skutecznie powstrzymać przemoc wobec dziecka.

2020.08.03
Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  wyposażenie miejsc kwarantanny  dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

2020.08.03
Zapytanie ofertowe - Dostawa środków ochrony indywidualnej  dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej                  w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim poniżej przedstawia zapytanie ofertowe w następującym przedmiocie -  Dostawa środków ochrony indywidualnej  dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PI 9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 .

2020.07.30
-

Szanowni Państwo miło nam poinformować, iż Powiat Nowodworski otrzymał  dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Instalacja platformy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku” w wysokości 32.373,90 zł . Otrzymana dotacja posłuży likwidacji kolejnych barier w instytucjach  publicznych na terenie powiatu nowodworskiego.

O realizacji projektu będziemy Pastwa na bieżąco informować.

 

2020.07.30
Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do składania ofert  na dostawę sprzętu komputerowego dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projekty pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

2020.07.28
Informacja

Powiat Nowodworski otrzymał dofinansowanie na kwotę 276 285,00 zł. na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” którego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Projekt koordynowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim. Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnej nauki (zakup laptopów, oprogramowania, sprzętu audiowizualnego) jak również, zakup środków ochrony indywidualnej (maseczek, rękawiczek, środków dezynfekcyjnych), zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny / izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

W ramach projektu środki ochrony osobistej otrzymają wychowankowie, rodzice zastępczy oraz pracownicy rodzinnej (rodziny zastępcze spokrewnione, rodziny zastępcze niezawodowe, rodziny zastępcze zawodowe oraz rodzinne domy dziecka) i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje