PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2021.09.10
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wnioski o dofinansowanie można składać ́ do
10.10.2021 r. na pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym (np. studiów pierwszego
i drugiego stopnia, nauki w szkole policealnej)
w tym:

 • opłata za naukę (czesne),
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  (tj. zakwaterowanie, dojazdy, dostęp do
  internetu, zakup pomocy naukowych),
 • dodatek na uiszczenie opłaty za
  przeprowadzenie przewodu doktorskiego.
2021.09.03
Konkurs ofert na prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

2021.08.20
Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

Czas pandemii oraz powrót do szkoły dla wielu dzieci i młodzieży był okresem bardzo trudnym. Wielu z nich wymaga obecnie wsparcia psychologicznego.

W Nowym Dworze Mazowieckim przy ul. Przytorowej 1 pojawił się nowy ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży CMed. Działa on w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, wszystkie jego aktywności finansowane są ze środków NFZ, czyli dla klientów są bezpłatne. Jego misją jest wspieranie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców w zakresie pomocy psychologicznej.

2021.08.19
Apel Wojewody Mazowieckiego

Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki
bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.

Szanowni Państwo,

Zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się;

- domy pomocy społecznej (DPS),

- placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

2021.08.09
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wnioski o dofinansowanie mozṅ a składać do 31.08.2021 r. na następującą pomoc:

 • zakup i montaż ̇oprzyrządowania do samochodu,
 • uzyskanie prawa jazdy,
 • zakup sprzętu elektronicznego (w tym
  komputera) lub oprogramowania oraz szkoleń w zakresie ich obsługi,
 • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie
  elektrycznym (w tym, skutera) oraz jego
  serwis/naprawa,
 • zakup nowoczesnych protez kończyn oraz ich
  serwis/naprawa,
 • dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem
  w zł̇obku, przedszkolu itp.
2021.07.23
Program Dobry Start

Od 1 lipca br. realizacją programu „Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych wnioski o świadczenie dobry
start składają tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS.

2021.06.17
Konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 3 miejscami interwencyjnymi.

2021.06.17
Konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. Zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

2021.06.02
Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w dniu 04 czerwca 2021 r.  tutejsze Centrum będzie czynne do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje