PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2021.08.09
Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Wnioski o dofinansowanie mozṅ a składać do 31.08.2021 r. na następującą pomoc:

 • zakup i montaż ̇oprzyrządowania do samochodu,
 • uzyskanie prawa jazdy,
 • zakup sprzętu elektronicznego (w tym
  komputera) lub oprogramowania oraz szkoleń w zakresie ich obsługi,
 • zakup wózka inwalidzkiego o napędzie
  elektrycznym (w tym, skutera) oraz jego
  serwis/naprawa,
 • zakup nowoczesnych protez kończyn oraz ich
  serwis/naprawa,
 • dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem
  w zł̇obku, przedszkolu itp.
2021.07.23
Program Dobry Start

Od 1 lipca br. realizacją programu „Dobry start” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych wnioski o świadczenie dobry
start składają tylko i wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal Platformy Usług
Elektronicznych (PUE) ZUS.

2021.06.17
Konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z 3 miejscami interwencyjnymi.

2021.06.17
Konkurs ofert

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 01.08.2021 r. do 31.12.2022 r. Zadania publicznego polegającego na prowadzeniu dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

2021.06.02
Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuje, iż w dniu 04 czerwca 2021 r.  tutejsze Centrum będzie czynne do godziny 14.00.

Za utrudnienia przepraszamy.

2021.05.28
Dzień Rodzicielsktwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

składamy wszystkim rodzinom zastępczym najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę oraz wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci.

Państwa zaangażowanie, empatia i odwaga pozwalają dzielnie stawiać czoła trudom dnia codziennego, a wrażliwość, dobro i otwarte serca powodują, że dzieci wzrastają w atmosferze rodzicielskiej troski i miłości.

Niech uśmiech dzieci i ich radość  będzie dla Państwa źródłem siły na każdy kolejny dzień.

Życzymy wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tak ważnej roli.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

 

2021.05.25
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jako realizacja prawa do niezależnego życia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jako realizacja prawa do niezależnego życia.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością 
w ich dążeniu do aktywnego życia,
zarówno zawodowego jak i społecznego,
to jedno z priorytetowych działań
powiatu nowodworskiego. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom osób
z niepełnosprawnością,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Mazowieckim
złożyło wniosek w ramach
otwartego konkursu
ofert na realizację
Programu pn. „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami” − edycja 2021.
2021.05.19
Zamówienia publiczne
Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie 
transportu
osobom z potrzebami wsparcia
w zakresie mobilności poprzez usługę
indywidualnego transportu door-to-door
na obszarze powiatu nowodworskiego".
2021.05.17
Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo!

Zwracamy się uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Badanie ankietowe prowadzone jest w związku z zamiarem przystąpienia w 2021 roku przez Powiat Nowodworski do Programu ,,Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Centra są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zapewniając różnorodne formy wsparcia w tym opiekę dzienną i całodobową.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Kierownik Zespołu / Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Jonka

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 727-506-064

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Joanna Sitek e-mail: j.sitek@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 27

Psycholog / Pracownik Socjalny Monika Klukowska

e-mail:m.klukowska@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 27

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-26

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Anna Mroczkowska

e. mail: a.mroczkowska@pcprndm.pl tel.22 365-01-33

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Kierownik Zespołu Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Dyspozytor Karolina Pacuska

e-mail: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje