PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2022.06.14
Zmiana godzin pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuję, że w dniu 17.06.2022r. tutejsze Centrum czynne jest w godzinach 8.00-14.00. Za utrunienia przepraszamy.

2022.06.13
Komunikat

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolonariacie" - na realizację zadania publicznego przez Stowarzyszenie Modlin Jest Mi Bliski w Nowym Dworze Mazowieckim pn." Z Górki do Łodzi".

2022.05.27
Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
“Kiedy staramy się uczyć nasze dzieci 
wszystkiego o życiu,
nasze dzieci uczą nas,
że życie jest wszystkim”


                                  -Angela Schwindt

 
2022.04.29
Zmiana godzin pracy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuję, że w dniu 02.05.2022r. tutejsze Centrum czynne jest w godzinach 8.00-14.00. Za utrunienia przepraszamy.

2022.04.12
-

Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. 
Pogody w sercu i radości płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego
składają Dyrektor oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim.

2022.04.12
Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim informuję, że w dniu 15.04.2022r. tutejsze Centrum czynne jest w godzinach 8.00-12.00. Za utrunienia przepraszamy.

2022.01.03
-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Nr PCPR.ZAP.021.25.2021 z dnia 20.12.2021r. z powodu wystąpienia w tym okresie śwęta przypadającego na sobotę 1 stycznia 2022r. w innym niż niedziela dniu wolnym od pracy, odbiór dnia wolnego w zamian za dzień świateczny przypadający w sobotę 1 stycznia 2022r. ustalam na 7 stycznia 2022r. Za utrudnienia przepraszamy.

2021.12.28
Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, że dnia 31.12.2021r. tutejsze Centrum czynne jest w godzinach 8.00-12.00. Za utrudnienia przepraszamy.

2021.12.23
Podziękowania

Serdeczne podziękowania dla pracowników firmy ADAL POLSKA za przekazanie paczek świątecznych dla wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego.

W dniu 21.12.2021r w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Paderewskiego 1B w Nowym Dworze Mazowieckim odbyło się przekazanie prezentów świątecznych dla dzieci z rodzin zastępczych. Dzięki hojności sponsorów, pracowników firmy ADAL POLSKA z Czosnowa udało się obdarować 41 wychowanków. Upominki wręczyli przedstawiciele firmy w towarzystwie Wicestarosty Nowodworskiego Pawła Calaka oraz Dyrektora PCPR Marka Rączki.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje