PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Wszystkie aktualności

Aktualności

2021.05.28
Dzień Rodzicielsktwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

składamy wszystkim rodzinom zastępczym najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za pracę oraz wysiłek włożony w sprawowanie opieki i wychowanie dzieci.

Państwa zaangażowanie, empatia i odwaga pozwalają dzielnie stawiać czoła trudom dnia codziennego, a wrażliwość, dobro i otwarte serca powodują, że dzieci wzrastają w atmosferze rodzicielskiej troski i miłości.

Niech uśmiech dzieci i ich radość  będzie dla Państwa źródłem siły na każdy kolejny dzień.

Życzymy wytrwałości i cierpliwości w pełnieniu tak ważnej roli.

Dyrektor oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim

 

2021.05.25
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jako realizacja prawa do niezależnego życia

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej jako realizacja prawa do niezależnego życia.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością 
w ich dążeniu do aktywnego życia,
zarówno zawodowego jak i społecznego,
to jedno z priorytetowych działań
powiatu nowodworskiego. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom osób
z niepełnosprawnością,
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Nowym
Dworze Mazowieckim
złożyło wniosek w ramach
otwartego konkursu
ofert na realizację
Programu pn. „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami” − edycja 2021.
2021.05.19
Zamówienia publiczne
Przedmiotem zamówienia jest „Zapewnienie 
transportu
osobom z potrzebami wsparcia
w zakresie mobilności poprzez usługę
indywidualnego transportu door-to-door
na obszarze powiatu nowodworskiego".
2021.05.17
Konsultacje Społeczne

Szanowni Państwo!

Zwracamy się uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Badanie ankietowe prowadzone jest w związku z zamiarem przystąpienia w 2021 roku przez Powiat Nowodworski do Programu ,,Centra opiekuńczo – mieszkalne”. Centra są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zapewniając różnorodne formy wsparcia w tym opiekę dzienną i całodobową.

2021.04.23
Zamówienia publiczne

"Zapewnienie transportu osobom z potrzebami wsparcia w zakresie mobilności poprzez usług indywidualnego transportu door-to-door na obszarze powiatu nowodworskiego"

2021.04.02
Wesołego Alleluja!

Życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia oraz pomimo wszystko
i nade wszystko, pogody w sercu i radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego
składają Dyrektor oraz Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowym Dworze Mazowieckim.

2021.03.15
POSZUKIWANI KANDYDACI NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH !!!

Poszukujemy osób, które podejmą się sprawowania pieczy nad dziećmi jako rodzina zastępcza zawodowa lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka. Zapewniamy odpowiednie warunki lokalowe, zatrudnienie w ramach umowy zlecenia oraz wsparcie i pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

 

2021.03.01
„Aktywny samorząd” 2021 r. nabór wniosków

W związku z realizacją finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, zawiadamia o rozpoczęciu naborów wniosków o dofinansowanie.

-

2021.02.12
Komunikat

Projekt rusza od 22.02.2020r. na początek zaczynamy od transportu specjalistycznego w terminie późniejszym będzie możliwość skorzystania z transportu indywidualnego

Wszelkie informacje dotyczące zmian będziemy  zamieszczać na naszej stronie internetowej. Wkrótce podamy również numer kontaktowy na chwilę obecną proszę dzwonić pod nr. Tel. 223650135

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje