Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie

Odnośniki

Menu

Treść

 • logotyp EFS

Ogłoszenie o rekrutacji

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim ogłasza rozpoczęcie rekrutacji uczestników do projektu „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanego w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 44 mieszkańców Powiatu Nowodworskiego wraz z ich otoczeniem, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, społeczną, zdrowotną lub niepełnosprawność znajdują się w grupie osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwijanie kompetencji społecznych, zwiększenie motywacji do zmiany sytuacji życiowych, kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

 1. Uczestnikiem projektu może zostać osoba:
 1. zamieszkała na terenie powiatu nowodworskiego,
 2. zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. dziecko bądź osoba w wieku aktywności zawodowej,
 4. należąca do jednej z grup (poświadczone odpowiednimi dokumentami):
 • dzieci do 15 r. ż. przebywające w pieczy zastępczej (21 os.) ,
 • osoby w wieku od 15 do 25 r. ż. przebywające w pieczy zastępczej (5 os.),
 • pełnoletni usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej (5 os.),
 • kobiety doświadczające przemocy w rodzinie (4 os.),
 • osoby niepełnosprawne (9 os.),
 • otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – wsparcie systemu pieczy zastępczej.
 1. Szczegółowe wytyczne dotyczące zgłaszania się  i udziału w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej oraz w Biurze Projektu, ul. Ignacego Paderewskiego w Nowym Dworze Mazowieckim, pok. 312., tel. (22) 765-94-94.
 2. Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Projektu w terminie od 1.02.2017 r. do 28.02.2017 r. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu formularza do Realizatora projektu.
 • autor: K. Kłosowska Inspektor PCPR, data: 2017-02-01

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl
NIP: 531 16 30 473, REGON: 014975653

Godziny urzędowania:

poniedziałek w godz. 900  - 1700, wtorek -piątek w godz. 800 - 1600

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

 

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Księgowy Katarzyna Dąbrowska

e-mail: k.dabrowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

 

ZESPÓŁ  ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Inspektor Joanna Sitek

e-mail: j.sitek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-32

 

Kierownik zespołów do spraw pieczy zastępczej i poradnictwa specjalistycznego i interwencji kryzysowej Anna Wdowczyk

e-mail: a.wdowczyk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Aspirant pracy socjalnej Natalia Zybura

e-mail: n.zybura@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Anna Sukiennik

e-mail: a.sukiennik@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

 

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Specjalista Pracy Socjalnej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail: j.pawluk@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-31

Specjalista Pracy Socjalnej Ilona Waladzińska

e-mail: i.waladzinska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-31

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej Emilia Dalkiewicz-Kojło

e-mail:  e.dalkiewicz@pcprndm.pl tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Lebensztejn

e-mail: j.lebensztejn@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-30

Specjalista Pracy Socjalnej Magdalena Jakowicka

e-mail: m.jakowicka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Krosnowska

e-mail: m.krosnowska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23


ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Agnieszka Daniszewska

e-mail: a.daniszewska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Starszy Inspektor Adam Muzal

e-mail: a.muzal@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.