PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

• zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

W ramach tej formy wsparcia możliwe jest uzyskanie dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2017, poz. 1061 z późn. zm.), których zakup został pokryty w części przez Narodowy Fundusz Zdrowia; mowa tu o dofinansowaniu zakupu m. in.: pieluchomajtek, cewników, wózków inwalidzkich, pionizatorów, protez kończyn, gorsetów, ortez, aparatów słuchowych i wkładek usznych, obuwia ortopedycznego, materacy i poduszek przeciwodleżynowych itd.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Właściwie wypełniony druk wniosku o dofinansowanie zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej (druk dostępny w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej Centrum);
  2. Kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnego),
  3. Faktura VAT z adnotacją o refundacji NFZ oraz wyodrębnioną kwotą udziału własnego w zakupie, lub inny dokument potwierdzający zakup wraz z kopią zrealizowanego zlecenia zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie (w przypadku zakupu środków pomocniczych należy przedstawić w PCPR oryginał karty zaopatrzenia comiesięcznego),

lub

kopia wspomnianego zlecenia wraz z ofertą (np. fakturą proforma) zawierającą informacje: o całkowitym koszcie zakupu, kwocie refundacji NFZ, kwocie udziału własnego w zakupie oraz terminie realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.  

WAŻNE:

  1. W celu ułatwienia ubiegania się o dofinansowanie, przedstawiamy krok po kroku etapy postępowania/czynności:  materiał pomocniczy
  2. Ubiegając się o dofinansowanie, osoba niepełnosprawna lub jej przedstawiciel może złożyć wspomniany wniosek przed dokonaniem zakupu lub po, ubiegając się o refundację poniesionych kosztów. Przy czym, wnioskując o dofinansowanie zrealizowanego zakupu, wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych w roku złożenia wniosku oraz w latach go poprzedzających. Jednak istotne jest, że aby uzyskać dofinansowanie, osoba dla której zakupiono wyrób musi posiadać status osoby niepełnosprawnej w dniu jego zakupu.

Szczegółowe zasady ubiegania się oraz procedurę dotyczącą wspomnianego dofinansowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje