PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

W ramach działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, świadczone jest wsparcie dla niepełnosprawnych mieszkańców powiatu nowodworskiego, polegające między innymi na obsłudze dofinansowań ze środków PFRON i wynikające z:

1. realizacji zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej,  wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),

2. realizacji programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przede wszystkim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Dla mieszkańców (w rozumieniu art. 25 kc.) powiatu nowodworskiego miejscem składania wniosków o dofinansowania ze środków PFRON, w ramach zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej oraz pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” jest siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim (ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki)


Wzory wniosków o dofinansowanie dostępne są w siedzibie PCPR oraz na naszej stronie internetowej, w zakładce Druki do pobrania. Bliższych informacji na temat ww. dofinansowań ze środków PFRON znaleźć można w zakładkach: Rehabilitacja społeczna i pilotażowy program „Aktywny Samorząd, uzyskać osobiście w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (pokój nr 103; I piętro), telefonicznie pod nr (22) 365-01-24, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisząc na adres: sekretariat@pcprndm.pl Osoby mające trudności w poruszaniu się, mają możliwość korzystania z zainstalowanej w budynku windy.


WAŻNE:

 

  1. Pracownicy Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym nie przyjmują interesantów w czwartki. Zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia rozkładu czasu pracy dla Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, każdy czwartek jest dniem wewnętrznym. Przy czym nie oznacza to, że jest to dzień wolny od pracy, lecz przeznaczony przede wszystkim na czynności administracyjne tj. „pracę z dokumentami”.
  2. Fakt złożenia wniosku o dofinansowanie nie gwarantuje uzyskania wsparcia ze środków PFRON. Nawet kompletny wniosek może zostać rozpatrzony negatywnie np. z uwagi na niedobór bądź brak środków Funduszu.
  3. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON (z wyjątkiem wniosków
    o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych), składane w PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim nie „przechodzą” na rok kolejny, tzn. wnioski rozpatrywane są w roku w którym zostały złożone. Przy czym wnioski rozpatrzone negatywnie oraz pozostawione bez rozpatrzenia nie podlegają ponownemu rozpatrzeniu, w związku z czym w celu ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON konieczne jest złożenie nowego wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
  4. Osoba nie mogąca pisać, lecz mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej, bądź w ten sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca a obok tego odcisku inna osoba wpisze jej imię i nazwisko, umieszczając swój podpis, bądź też w ten sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się inna osoba a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę lub też marszałka województwa
    z zaznaczeniem, że został złożony na życzenie nie mogącego pisać, lecz mogącego czytać. Osoba nie mogąca czytać może złożyć oświadczenie woli na piśmie lecz powinno ono być złożone w formie aktu notarialnego. Zaś w przypadku, gdy osoba nie jest w stanie wyrazić swojej woli w żaden z powyższych sposobów ze względu na swoje schorzenie lub wiek powinna mieć ustanowionego opiekuna prawnego.
  • autor: A. Muzal Starszy Inspektor PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim, data: 2018-11-08

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje