PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

 • logotyp EFS

2017.05.27 X Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 27.05.2017r. w Parku rozrywki w Julinku  odbył się X Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik rodzinny zorganizowany został przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i skierowany do rodzin zastępczych z terenu Powiatu Nowodworskiego, dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz  wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego. 

Piknik pomógł rodzinom zastępczym w nawiązaniu ze sobą  wzajemnego  kontaktu. Stanowił  także dla rodzin okazje do wymiany doświadczeń dotyczących wychowania dzieci.  Święto to z pewnością przyczyniło się do przybliżenia idei rodzicielstwa zastępczego wśród władz samorządowych oraz przedstawicieli z Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu nowodworskiego.

Celem tego dnia było także przełamywanie stereotypów dotyczących rodzin zastępczych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych a także podniesienie prestiżu święta rodzin zastępczych oraz docenienie ich ogromnego wysiłku, zaangażowania i poświecenia.     

W imprezie uczestniczyło ok. 160 osób, w tym rodziny zastępcze, dzieci objęte pieczą zastępczą oraz ich rodzice biologiczni. W pikniku uczestniczyli także wychowankowie, dyrektorzy oraz wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Pracownicy zespołu ds. pieczy zastępczej, działu byli zaangażowani w organizacje tego dnia. Zadanie było współfinansowane ze środków EFS, w ramach projektu systemowego „Efektywna zmiana – inwestycja w przyszłość” realizowanym w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Władze samorządowe Starostwa Powiatowego przekazały zabawki, słodycze i artykuły szkolne, które były rozdawane dzieciom podczas imprezy. Piknik  był prowadzony przez konferansjera  i animatorów którzy zabawiali najmłodszych, poprzez zachęcanie do udziału w różnych zabawach i konkursach.

Do głównych atrakcji tego dnia należało:

 • słodycze i balony rozdawane przez klauna;
 • strzelanie z łuku do celu; 
 • mini golf;
 • wyścigi quadami po torze;
 • pokaz baniek mydlanych;
 • dmuchańce.;
 • poducha do skakania;
 • trampolina;
 • park linowy z dostępnością do wszystkich tras;
 • warsztaty edukacyjno- cyrkowe;
 • mini disco;
 • zabawy z chustą klauza;
 • skakanie na mega skakance;
 • zabawa z limbo;
 • wyścigi w tunelach animacyjnych;
 • rzuty do celu;
 • zabawy i gry z wykorzystaniem cyrkowych rekwizytów;
 • talerze kuglarskie;
 • chodzenie na mini szczudełkach;
 • żonglowanie chustkami;
 • rzuty obręczami na maczugi;
 • wyścigi w potrójnych spodniach;
 • wyścigi na wieloosobowych nartach;
 • hula –hop;
 • wykonywanie balonowych zwierzaków z podłużnych balonów / nagrody za udział w konkursach;
 • stanowisko malowania buzi – bez limitu przez cały czas trwania wydarzenia.

Wszystkie te atrakcje miały na celu przybliżyć opiekunom zastępczym formy aktywnego spędzania czasu wolnego z dziećmi oraz zmotywować dzieci do zwiększenia aktywności oraz podejmowania nowych wyzwań. Była to także niepowtarzalna okazja do zbudowania wspólnych przeżyć i wspomnień.

W trakcie pikniku dzieci oraz rodziny mogły korzystać z bezpłatnego stoiska gastronomicznego w którym miały dostęp do grochówki, kiełbasy z grilla, waty  cukrowej, napoi zimnych i ciepłych.  Rodziny oraz ich najbliżsi mieli zapewniony bezpłatny dojazd autokarem na piknik.

 • autor: zespół ds. pieczy zastępczej PCPR, data: 2017-05-29
 • stoiska gastronomiczne
 • zabawy z chustą klanza
 • ciąg dalszy zabaw z chustą klanza
 • animator prowadzący zabawy dzieci z chustą klanza
 • stoiska gastronomiczne
 • najmłodsi uczestnicy imprezy w trakcie posiłku
 • najmłodsi uczestnicy imprezy w trakcie posiłku
 • słodki poczęstunek dla uczestników
 • wspólne zdjęcie uczestników, organizatorów i lokalnych władz
 • wspólne zdjęcie uczestników, organizatorów i lokalnych władz
 • wspólne zdjęcie uczestników, organizatorów i lokalnych władz
 • wspólne zdjęcie uczestników, organizatorów i lokalnych władz
 • przedstawiciele lokalnych władz
 • rollup / informacja o środkach z EFS
 • zabawy tor przeszód / dmuchańce
 • zabawy tor przeszód / dmuchańce
 • zabawy tor przeszód / dmuchańce
 • zabawa w mini golf
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • uczestnicy w trakcie imprezy /wypoczynku
 • uczestnicy w trakcie imprezy
 • uczestnicy w trakcie imprezy
 • uczestnicy w trakcie imprezy
 • uczestnicy w trakcie imprezy
 • uczestnicy w trakcie imprezy
 • uczestnicy w trakcie imprezy
 • uczestnicy w trakcie imprezy
 • wspinaczki w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zadowolony uczestnik imprezy
 • zabawy /wspinaczki w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • zabawy w parku linowym
 • szczęśliwi uczestnicy imprezy
 • najmłodsza uczestniczaka zbalonami
 • zabawa tor przeszkód pokonujemy samochodem
 • usmiechnięty Pan rozdaje balony
 • ciąg dalszy zabaw w mini golfa
 • zabawa w deszczownicy
 • zabawa w deszczownicy

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje