PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Dane kontaktowe WTZ

Na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują dwa WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ:

 1. Warsztaty Terapii Zajęciowej TPD prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  ul. Bohaterów Modlina 77A
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

  Kierownik: Elżbieta Gauza
  tel. (0-22) 775-15-55, fax. (22) 775-29-44
  Facebook: Nowodworskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  email: wtztpdndm@wp.pl 

2. Warsztaty Terapii Zajęciowej " w Sercu Kampinosu" prowadzone przez Fundację "A KUKU"
    Górki 67
    05-155 Leoncin

    Kierownik: Karolina Małek
    tel. 535-094-493
    Facebook: Fundacja "A KUKU"
    email: wsercukampinosu@gmail.com
    http://www.fundacjaakuku.pl/index.php

 • autor: A. Daniszewska Starszy Specjalista Pracy Socjalnej PCPR, data: 2021-05-12

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Warsztat jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, która nie może mieć charakteru zarobkowego. Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub przez inne podmioty.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności, niezdolne do podjęcia pracy. Osoby niepełnosprawne, przyjmowane do warsztatu po 1 stycznia 1998 r., muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób niepełnosprawnych, które chcą uczestniczyć w warsztacie przyjmuje i zatwierdza jednostka zamierzająca utworzyć warsztat lub jednostka prowadząca warsztat.

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje