PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Informacje dla osób niepełnosprawnych

W ramach realizacji działań statutowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim służy pomocą dla niepełnosprawnych mieszkańców (w rozumieniu art. 25 kc.) powiatu nowodworskiego, tj. osób posiadających stosowne orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność, wydane przez np. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Zakład Ubezpieczeń Społecznych; więcej informacji na temat statusu osoby niepełnosprawnej można znaleźć pod adresem: http://niepelnosprawni.gov.pl/p,2,status-osoby-niepelnosprawnej. Centrum świadczy swoje wsparcie poprzez:

1. realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej,  wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.),

2. realizację programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, takich jak: pilotażowy program „Aktywny Samorząd” i Program wyrównywania różnic pomiędzy regionami,

3. pomoc specjalistów, takich jak: psycholog, pedagog i konsultant prawny. 

 

Wsparcie, o którym mowa w punkcie 1 i 2 dotyczy przede wszystkim obsługi dofinansowań ze środków PFRON. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w zakładce Dofinansowania ze środków PFRON. Jeśli zaś chodzi o pomoc specjalistów, o której mowa w punkcie 3, konsultacje odbywają się na podstawie zapisów (np. telefonicznych) prowadzonych przez sekretariat PCPR - nr tel. (22) 365-01-20

 

Dla mieszkańców powiatu nowodworskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim nie zajmuje się:

- wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych; dokumenty te wydaje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim [ul. Ignacego Paderewskiego 1B – siedziba Starostwa Powiatowego; tel. (22) 765-32-07],

- realizacją zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej,  wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym obsługą dofinansowań ze środków PFRON m.in. zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy, szkoleń osób niepełnosprawnych i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej. Za realizację zadań, przypisanych do rehabilitacji zawodowej odpowiada Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim [ul. Juliusza Słowackiego 6; tel. (22) 775-92-42], Filia Urzędu Pracy w Nasielsku [ul. Płońska 43; tel. (23) 691-29-09],

  • autor: A. Muzal Starszy Inspektor PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim, data: 2018-11-08

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje