PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

Nabór wniosków - program „Aktywny samorząd” w 2020 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 r.

W związku z realizacją finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim, zawiadamia o rozpoczęciu naborów wniosków o dofinansowanie:

 

- w ramach modułu I (dofinansowanie: zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kursu i egzaminów na prawo jazdy, zakupu sprzętu elektronicznego (w tym komputerów i urządzeń brajlowskich) oraz szkoleń w zakresie ich obsługi, zakupu nowoczesnych protez kończyn oraz kosztów utrzymania ich w sprawności technicznej, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (również skutera) lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, kosztów utrzymania w sprawności technicznej posiadanego wózka lub skutera o napędzie elektrycznym,  kosztów opieki nad dzieckiem m.in. w przedszkolu i żłobku), które można składać w terminie:

01 marca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.

 

- w ramach modułu II (dofinansowanie kosztów związanych z nauką w szkołach wyższych i policealnych, w tym dofinansowanie czesnego oraz m.in. kosztów dojazdu, zakwaterowania, zakupu materiałów dydaktycznych), które można składać w terminach:

  • 01 marca 2020 r. - 31 marca 2020 r. (w przypadku wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2019/2020),
  • 01 kwietnia 2020 r. - 10 października 2020 r. (w przypadku wniosków dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2020/2021),

 

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane w dedykowanym i bezpłatnie udostępnionym przez PFRON Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) - platformie, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie ze środków Funduszu, przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego. Więcej informacji na temat Systemu oraz zasad korzystania z niego, znaleźć można na stronie internetowej SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

 

INFOLINIA SOW - 800 889 777 (połączenie bezpłatne)

 

Zapraszamy do korzystania w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00

Infolinia jest narzędziem wspierającym Użytkowników Systemu SOW, w tym Wnioskodawców i/lub pełnomocników Wnioskodawców. Pracownicy Infolinii świadczą usługi informacyjne w zakresie niżej wymienionych kategorii tematycznych:

  • Nawigacja w Systemie SOW;
  • Wprowadzanie danych w pola formularza wniosku (dotyczy wymaganego formatu w celu poprawnego walidowania się wniosku);
  • Wypełnianie pól formularza wniosku (w zakresie podstawowej wiedzy merytorycznej wynikającej z przepisów prawa i ogólnych uregulowań);
  • Problemy techniczne w działaniu aplikacji.
  • autor: A. Muzal Starszy Inspektor PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim, data: 2020-02-27

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Przebudowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane zostało ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel.: 22 365-01-20,
fax : 22 365-01-34
e-mail: sekretariat@pcprndm.pl

Godziny urzędowania:

poniedziałek-piątek w godz. 800 - 1600

Dane do faktur:
Nabywca: Powiat Nowodworski
ul. Ignacego Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-88-975

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
NIP 531-16-30-473
[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Dyrektor PCPR  Marek Rączka

e-mail: m.raczka@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

ZESPÓŁ  FINANSOWO - KADROWY

Główny Księgowy Małgorzata Popielarska

e-mail: m.popielarska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-22

Referent Daria Gąsiorowska

e-mail: d.gasiorowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

Inspektor ds. kadr Magdalena Sędek

e-mail: m.sedek@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-25

ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY I REALIZACJI PROJEKTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Wioletta Pyrzyńska

e-mail: sekretariat@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-20

Konsultant Sandra Olszewska

e-mail: s.olszewska@pcprndm.pl tel. 22 365-01-40

Dyspozytor Karolina Pacuska

email: doortodoor@pcprndm.pl tel. 22 365-01-35

Kierowca Piotr Wasiak

e-mail: p.wasiak@pcprndm.pl tel. 728-095-851

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie korzysta z platformy ePUAP i posiada następującą skrytkę:

/PCPR_NDM/

KIEROWNIK ZESPOŁU DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Katarzyna Liskowiak e-mail:  k.liskowiak@pcprndm.pl     tel. 22 365 01 26

ZESPÓŁ PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Starszy Specjalista Pracy Socjalnej Katarzyna Sobierska

e-mail: k.sobierska@pcprndm.pl  tel. 22 365 01 28

Starszy Pracownik Socjalny Joanna Sitek

e-mail:j.sitek@pcprndm.pl   tel. 22 365 01 28

Pedagog Dariusz Wasilko

e-mail: d.wasilko@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-27

Psycholog Ewelina Michaluk

e-mail: e.michaluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-27

Konsultant prawny Barbara Królak - Wyszomirska

e-mail: b.krolak@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-26

ZESPÓŁ DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Emilia Młotkowska

e-mail: e.mlotkowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Julita Głębocka

e-mail: j.glebocka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-29

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Justyna Mierzejewska-Pawluk

e-mail:j.pawluk@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-30

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Dorota Szymańska

e-mail: d.szymanska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Magdalena Jakowicka

e.mail: m.jakowicka@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-31

Młodszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Paulina Szymborska

e.mail:  p.szymborska@pcprndm.pl   tel. 22 365-01-33

Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej Monika Klukowska

e.mail: m.klukowska@pcprndm.pl  tel. 22 365-01-32

ZESPÓŁ DO SPRAW  ŚWIADCZEŃ

Inspektor Marta Piendras

e-mail:m.piendras@pcprndm.pl l tel. 22 365-01-23

Starszy Inspektor Katarzyna Machul

e-mail: k.machul@pcprndm.pl tel. 22 365-01-23

ZESPÓŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

każdy czwartek jest dniem wewnętrznym w dziale

Podinspektor Ewa Dzikowska- Szmyd

e-mail: e.dzikowska@pcprndm.pl, tel. 22 365-01-24

Podinspektor Anna Piasecka

e-mail: a.piasecka@pcprndm.pl tel. 22 365-01-24

Inspektor Ochrony Danych Osobowych- Magdalena Sędek

e-mail: iod@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-25

Koordynator do spraw dostępności - Anna Piasecka

e-mail:  koordynator.dostepnosci@pcprndm.pl,  tel. 22 365-01-24

[obiekt mapy] mapa dojazdu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje