PCPR NDM

Przejście do sekcji:

Odnośniki

Menu

Treść

2018.08.31 Konferencja inaugurująca obchody XV Powiatowych Dni Osób Niepełnosprawnych

Konferencja zaingurowała  obchody XV Powiatowych Dni Osób Niepełnosprawnych w powiecie nowodworskim. 

Rozpoczęła cykl spotkań który zakończy IV Nowodworska Paraolimpiada.

Założeniem wydarzeń, które odbywały się będą od września do listopada 2018r. jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. 

Wyjście poza mury placówek ma przyczynić się do wzajemnego poznania, zrozumienia i tworzenia partnerskich relacji. Pozytywny odbiór i przyjazna atmosfera motywuje do wytężonej pracy i pokonywania własnych ograniczeń. Spotkania będą także okazją do wymiany doświadczeń i opinii dotyczących różnych sposobów włączenia osób niepełnosprawnych  w główny nurt życia społecznego. To także okazja by instytucje, stowarzyszenia i fundacje działające na co dzień na rzecz osób niepełnosprawnych zaprezentowały swoją twórczość i osiągnięcia na zewnątrz.

 

Konferencję otworzyli: Marek Rączka Dyrektor PCPR, Paweł Calak Wicestarosta, Artur Pozorek  Dyrektor MCPS.

Goście m.in.:  Anna Wandzel Dyrektor Mazowieckiego Oddziału PFRON, Przedstawiciele organizacji pozarządowych, Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu i gmin współpracujących na co dzień z  osobami niepełnosprawnymi, Krystian Buszta - radny powiatu nowodworskiego, Katarzyna Kręźlewicz - Przewodnicząca rady powiatu nowodworskiego, Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych - Jacek Krawczak,

 • autor: M. Rączka Dyrektor PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, data: 2018-08-31
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

« wstecz

Intranet

Intranet

Logowanie do intranetu:

Stopka strony

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.

Dodatkowe opcje